Βασικά Σεμινάρια

10PHB: Βασικές Αρχές Σχεδιασμού κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Passive House Basics)

11PHDC: Σχεδιασμός και κατασκευή παθητικών κτιρίων (Passive House Design & Construction).

12PHPP: Χρήση και σχεδιασμός παθητικών κτιρίων με το υπολογιστικό εργαλείο PHPP.

13PHEx : Ασκήσεις – Τεστ – Προετοιμασία για Εξέταση PH Designer.

CEPHExam : Εξέταση Πιστοποίησης Σχεδιαστών Παθητικών Κτιρίων  

14PHT :  Υλοποίηση παθητικών κτιρίων – Βέλτιστες Πρακτικές (Passive House Trades).